Mimo, że problem zaparć w czasie ciąży jest powszechny, kobiety nie chcą o tym mówić

Mimo, że problem zaparć
w czasie ciąży jest powszechny,
kobiety nie chcą o tym mówić!