Problem zaparć dotyczy 20-30% populacji ludzi dorosłych i wielokrotnie częściej dotyczy kobiet w okresie ciąży

Problem zaparć dotyczy 20-30% populacji ludzi dorosłych i wielokrotnie częściej dotyczy
kobiet w okresie ciąży.