Jak działają czopki Eva/qu®?

W przypadku zaparć wywołanych zablokowaniem kału konieczne jest miejscowe działanie uwalniające. Dzięki działaniu musującemu czopki Eva/qu® przesuwają masy kałowe zatrzymywane w bańce odbytnicy i są bodźcem do ich szybkiego usunięcia.

Czopki Eva/qu® działają jedynie miejscowo i nie zawierają składników przeczyszczających, które mogłyby wywołać działania niepożądane, takie jak odwodnienie, zaburzenia równowagi elektrolitycznej, zapalenie jelita grubego, etc.

Czopki Eva/qu® nie wywołują efektu uzależnienia, można je stosować długotrwale za każdym razem, gdy pojawia się problem.